Ne e respektojmë privacinë tuaj

Ne përdorim “cookies” që t’i mundësojmë webfaqes tonë të funksionojë siç duhet dhe që vazhdimisht të përmirësojmë shërbimet tona. Në rast se dëshironi të deaktivizoni përdorimin e “cookies”, disa pjesë të kësaj faqeje mund të bëhen të paqasshme. Më shumë detaje në Kushtet e përdorimit.

Llojet e Cookies: Teknike, Marketing

Llojet e Cookies: Teknike, Marketing
Parametrat

Parametrat për Cookie

Në këtë dritare ju mund të përcaktoni se cilat “cookies” mund t’i pranoni apo refuzoni. Disa “cookies” janë esenciale për funksionim të webfaqes dhe nuk mund të deaktivizohen.

Parametrat e ruajtura për Cookie